Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrastał z poczucia wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, przez polski system prawny. W latach 2005 – 2006 rodziny mające liczne potomstwo z okolic Warszawy, a potem także z innych części Polski, zaczęły wymieniać poglądy. Doszliśmy do wniosku, że praca wykonywana w domu, poświęcona wychowaniu własnych dzieci jest traktowana jak praca bezwartościowa a wychowywanie dzieci w systemie podatkowym i w wielu ustawach traktuje się jak konsumpcję luksusową. W 2007 r.  zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie jako Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Jego głównymi celami są działania: 1. na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin,  2. na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci,  3. na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, oraz 4. na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

Link do strony Związku Dużych Rodzin 3+