Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie, na które zaproszone są rodziny z trójką i więcej dziećmi. Organizatorami są: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz miasto, w którym odbywa się Zjazd. Rodziny przybywające na Zjazd mają możliwość uczestniczenia w wielu interesujących zajęciach. Mają zapewnione darmowe wyżywienie i noclegi. Celem Zjazdu jest integracja rodzin wielodzietnych, wspieranie działań  w obszarze polityki rodzinnej i tworzenie pozytywnego obrazu dużej rodziny.

Dotychczas odbyły się następujące Zjazdy:

2013 • I Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim
2014 • II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Lublinie
2015 • III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Łowiczu
2016 • IV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Gnieznie
2017 • V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Nysie

Każdy ze Zjazdów gromadził ponad 1000 osób, które przez trzy dni spotykały się, debatowały, świętowały, brały udział w warsztatach, uczestniczyły w koncertach i zwiedzały goszczące nas miasta.

Tym razem zapraszamy do Szczecina w dniach 1-3 czerwca 2018 r. Do zobaczenia!

Zapisy uruchamiamy 1 kwietnia 2017 r.