O Zjeździe


W pierwszy weekend wakacji, w dniach 25-27 czerwca br. zapraszamy do Warszawy na Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Całe rodziny, rodzice i dzieci z całej Polski, jak co roku wspólnie – choć jeszcze w obostrzeniach epidemicznych – będą pokazywać, że siła rodziny stanowi o przyszłości całego społeczeństwa.

Tegoroczny Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin koncentruje się na trzech aspektach, zawartych w haśle: „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. Pierwszy z nich podkreśla rolę tradycji w wychowaniu i rozwoju kolejnych pokoleń. Rodziny zostaną poproszone  przywiezienie ze sobą elementów strojów ludowych, które zaprezentują w trakcie wieczoru pt.: „Małe Ojczyzny”. W sobotni wieczór z kolei, odkrywać będziemy „Bezkresne bogactwo historii – Kresy”.

Ważnym i stałym elementem Zjazdu jest panel społeczno-ekonomiczny, który w tym roku zostanie zorganizowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Panel będzie transmitowany online! Tematyka panelu nawiąże do dwóch kolejnych aspektów hasła Zjazdu: rodziny jako inwestycji i rodziny w kontekście przyszłości. Gośćmi panelu będą eksperci wybranych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a jego celem – jak zawsze inspiracja do wypracowania konkretnych propozycji rozwiązań systemowych, poprawiających sytuację rodzin w Polsce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych wręczone zostaną także statuetki „Firma Przyjazna Rodzinie 2021” i „Przyjaciel Dużych Rodzin”.

Zjazd Dużych Rodzin to czas radości, spotkań, inspiracji, ale też możliwość poznania miejsca, w którym się on odbywa. Dlatego nasze rodziny zachęcimy do odkrycia Warszawy – m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Etnograficznego. W programie Zjazdu będą również rodzinne warsztaty w Centrum Pieniądza czy w Centralnym Domu Technologii.

Swój odrębny program będą mieli „Młodzi na Plus” – młodzieżowo-studencka sekcja, która zaprasza swoich rówieśników (w wieku 16-26 lat) na specjalnie adresowane do młodych warsztaty i integrację. To nowość na tegorocznym Zjeździe! Zaplanowali ją sami „Młodzi na Plus”.

Ostatniego dnia – w niedzielę – na zakończenie Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin chętni będą mogli uczestniczyć w Mszy św.

Zapisy na Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbywają się przez Panel Rodziny.
W szczeg
ólnych przypadkach – także poprzez zgłoszenia indywidualne za pośrednictwem Koordynatorek Działalności Społecznej.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl