O Zjeździe


Tegoroczny Zjazd odbędzie się w Warszawie, stolicy Polski, która zaprasza duże rodziny w dniach 31 lipca – 2 sierpnia.

Pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów. Niedawno cieszyliśmy się na czerwcowy Zjazd Dużych Rodzin w Głogowie; niestety – w zakładanej formule nie mógł się on odbyć. Bardzo zależało nam na ukazaniu potencjału tego miasta, m.in. jego zabytków i walorów sportowo-rekreacyjnych, a przede wszystkim gościnności jego mieszkańców. Dlatego też w porozumieniu z władzami miasta, planowany Zjazd Dużych Rodzin w Głogowie został przełożony na przyszły rok.

Nie chcąc jednak rezygnować z możliwości zaproponowania Wam wypoczynku i atrakcji podjęliśmy decyzję o zmianie formuły, miejsca i czasu Zjazdu. Pragniemy zaprosić Was do Warszawy w czasie, kiedy nasze myśli kierują się ku upamiętnieniu bohaterskiego zrywu warszawiaków w 1944 roku. Zjazd będzie okazją do uczestniczenia w obchodach 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wyjątkowego wydarzenia historycznego zarówno dla Warszawy, jak i całej Polski.

Nadchodzący Zjazd Dużych Rodzin zmienia swoją nazwę na Plenerowy, gdyż większość aktywności rodzinnych odbędzie się na świeżym powietrzu, w większym rozproszeniu i mniejszych grupach. Planując spotkanie z Wami nie zapominamy o wyjątkowym stanie, w jakim znalazł się nie tylko nasz kraj z powodu koronawirusa. Najważniejsze jest dla naszych rodzin bezpieczeństwo, dlatego organizacja i realizacja Zjazdu zakłada przede wszystkim przestrzeganie wszelkich obowiązujących rozporządzeń epidemiologicznych.

Jak co roku Zjazd będzie okazją do atrakcyjnego spędzenia czasu i relaksu dla całej rodziny. Plenerową lekcją historii będzie na pewno udział w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. Wędrówka śladami Powstańców w godzinie „W” pozwoli nam lepiej zrozumieć i przekazać przyszłym pokoleniom pamięć o bohaterach, o wolności i bezpiecznym domu, o który walczyli.

 

Oświadczenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Oświadczam, że zapisując naszą rodzinę na Zjazd Dużych Rodzin w dniach 31.07.2020-02.08.2020 w Warszawie, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ CAŁA RODZINĄ do:

- poinformowania Organizatora o aktualnym stanie zdrowia członków całej rodziny;
- wzięcia odpowiedzialności za dzieci do lat 18 w zakresie przestrzegania wymogów sanitarnych;
- przestrzegania wszelkich wymogów sanitarnych, obowiązujących zgodnie z rozporządzeniem władz Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w kraju;
- wypełniania zaleceń Organizatora dot. szczegółowych rozwiązań i przestrzegania bezpieczeństwa w zakresie zakwaterowania, posiłków i programu Zjazdu;
- przestrzegania sposobu zgromadzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- odpowiedzialnego i racjonalnego zachowania, w tym natychmiastowego informowania o wszelkich zmianach stanu zdrowia mojej rodziny oraz stosowania się do rekomendacji służb sanitarnych;
- podpisania stosownych oświadczeń o przestrzeganiu reżimu sanitarnego przez dorosłych członków rodziny podczas rejestracji na Zjazd Dużych Rodzin.

Jednocześnie Organizator Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie w dniach 31.07.2020-02.08.2020 ZASTRZEGA sobie:

- wprowadzenia zmian w Programie Zjazdu;
- konieczności wprowadzenia dodatkowych wymogów sanitarnych w trakcje wydarzenia;
- odwołania wydarzenia Zjazd Dużych Rodzin lub jego znacznego skrócenia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwoli na jego organizację.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl