Podsumowanie Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin


Plenerowy VIII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Warszawie w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2020, włączając się w obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Podczas Zjazdu przedstawiciele dużych rodzin spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, a samorządowcy obradowali w ramach Forum Samorządowego na Rzecz Rodzin. Zjazd zakończyła Msza św. w warszawskiej archikatedrze, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Honorowe statuetki Przyjaciela Dużych Rodzin otrzymali Prezydent RP Andrzej Duda oraz kard. Kazimierz Nycz, a Firma KGHM Polska Miedź – statuetkę i tytuł „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020”.

Wydarzenia tegorocznego Zjazdu odbywały się w przestrzeni otwartej: rodzinne podążanie śladami Powstańców, muzykowanie z Kapelą Sztajer, gala i wieczór pamięci o Powstaniu, upamiętnienie godziny „W” 1 sierpnia na ulicach Warszawy oraz spotkanie z Prezydentem RP – taka formułę przyjęli organizatorzy ze względu na pandemię i dostosowanie do obostrzeń sanitarnych.

We wszystkich punktach programu uczestnicy Zjazdu brali udział rodzinnie, w większym rozproszeniu, ale też w dużo większym skupieniu. – W tych dniach chodziliśmy śladami Powstańców. Mieliśmy poczucie kontynuowania ich etosu, zbieżności wartości, którymi teraz żyjemy, jako rodziny wielodzietne. Choć musieliśmy utrzymywać dystans, w sercach czuliśmy bliskość, radość i poczucie, że jesteśmy jedną wielką rodziną – podsumowuje Joanna Krupska, pierwsza prezes i założycielka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Zmiana formuły wymusiła m.in. spotkanie w dużo mniejszym gronie uczestników oraz rezygnację z warsztatów, biesiady rodzinnej i panelu społeczno-ekonomicznego. Celem Zjazdu pozostało symboliczne spotkanie oraz uczczenie bohaterskiego zrywu do walki o wolność, dlatego Zjazd przyjął hasło: „Warszawskie Powstanie – wśród nas pozostanie!”.

Pierwszego dnia, 31 lipca, uczestnicy zostali zaproszeni do włączenia się w historyczną konwencję i przeniesienie się w czasy Warszawy okupowanej – poprzez charakteryzację, stroje, rekwizyty. Rodziny entuzjastycznie zareagowały na to zaproszenie i świetnie przygotowały się do tematycznej fabuły. Był to czas nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim żywa lekcja historii i podkreślenie jedności w warunkach przestrzegania rygorów sanitarnych. W piątkowy wieczór wszyscy z ożywieniem słuchali warszawskich piosenek przedwojennych i z okresu okupacji w wykonaniu Kapeli Sztajer. Wiele z nich śpiewano wspólnie, a nawet – tańczono!

W sobotę, 1 sierpnia od rana uczestnicy Zjazdu podzieleni na „powstańcze” bataliony ruszyli śladami Powstańców za przewodnikami. Zwiedzali miejsca upamiętniające Powstanie i poznawali historyczne zakątki miasta. Śpiewali powstańcze piosenki i upamiętnili godzinę „W” minutą ciszy na ulicach Warszawy.

Tego samego dnia w południe delegacja rodzin wręczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie statuetkę Przyjaciel Dużych Rodzin, wyrażając w ten sposób wdzięczność za wspieranie polityki rodzinnej.

– Rodzina stanowi fundament państwa. Mam nadzieję, że rodziny odczuwają to, że państwo polskie je szanuje i bierze udział w procesie wychowawczym poprzez wsparcie dawane rodzicom – powiedział Prezydent po otrzymaniu statuetki. Przy okazji podziękował Związkowi Dużych Rodzin „Trzy Plus” i Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin „za całą działalność na rzecz rodziny – w tym dużej rodziny”.

Z udziałem Prezydenta wręczono także nagrodę „Europejska Rodzina Roku” muzykującej rodzinie Debory i Joszka Brodów z jedenaściorgiem dzieci. Nagrodę przyznaną przez Europejską Federację Dużych Rodzin ELFAC wręczyła jej przewodnicząca Regina Maroncelli.

Tego dnia obradowało również Samorządowe Forum na Rzecz Rodziny, w którym uczestniczą samorządowcy z całej Polski. Tematem dyskusji były m.in. kwestie dobrych praktyk polityki samorządowej bliskiej rodzinom oraz propozycje systemowych rozwiązań kwestii mieszkaniowych.

Wieczorem podczas Gali wręczono statuetki „Przyjaciel Dużych Rodzin” ustępującej prezes Joannie Krupskiej oraz nagrodę „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020” na ręce prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego.

Na zakończenie dnia z inicjatywy ZDR 3Plus we współpracy z IPN, w 76. Rocznicę Powstania Warszawskiego odprawiona została plenerowa Msza św. po łacinie – taka, w jakiej uczestniczyli kiedyś Powstańcy. Liturgii przewodniczył o. Krzysztof Stępkowski. Bezpośrednio po niej wspomnieniami z Powstania podzielił się ks. Stanisław Kicman, który w 1944 roku miał 7 lat i mieszkał na Woli, gdzie miała miejsce najstraszliwsza masakra ludności cywilnej, zwana Rzezią Woli. Następnie zespół „Barbara Lubos Quartet” zaprezentował program muzyczny oparty na wierszach łączniczki i więźnia niemieckich stalagów, Zofii Książek Bregułowej.  

Ostatniego dnia Zjazdu rodziny wzięły udział w Mszy św. w archikatedrze warszawskiej, której przewodniczył metropolita warszawski, Kardynał Kazimierz Nycz. Podkreślił, że obserwował, jak Związek wyrósł z potrójnej troski: po pierwsze troski o to, by pokazać niezastąpioną wartość dużych rodzin dla życia społecznego i dobrego wychowania, po drugie, by unaocznić wszystkie niesprawiedliwości w życiu społecznym, politycznym i państwowym, jakie spotykają duże rodziny, i po trzecie, by kreować modę na rodzinę wielodzietną.

Po Mszy św. na zakończenie Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin jego uczestnicy udali się pod pomnik Powstańców Warszawy.

Honorowy Patronat nad Plenerowym VIII Zjazdem Dużych Rodzin objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda.


Partner Główny Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin


Partner Strategiczny Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin


Partnerzy


Partnerzy Merytoryczni


Partnerzy Medialni

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl