Sześć małych kroków ku dużej zmianie dla Rodzin


28 czerwca 2023 r.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że celowością działań Związku Dużych Rodzin 3 Plus jest zmienianie otaczającej nas rzeczywistości w taki sposób, by była bardziej przyjazna i sprawiedliwa dla rodzin, szczególnie tych z większą liczbą dzieci. Dlatego co roku Związek wykorzystuje Zjazd Dużych Rodzin jako areopag, na którym przedstawia kolejne inicjatywy korzystne społecznie, wprowadzając je w nurt publicznej debaty.

W tym roku podczas Zjazdu Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim, korzystając z dotychczasowego dorobku związkowych ekspertów, postanowiono przestawić 6 kluczowych i merytorycznie dopracowanych propozycji, reformujących polską politykę rodzinną. Są to:

1. Rodzinny iloraz podatkowy – którego założeniem jest, by każde dziecko było dostrzegane przez fiskus w procesie określania obciążeń podatkowych polskich rodzin. Ten postulat jest kontynuacją debaty zapoczątkowanej podczas ubiegłorocznego Zjazdu Dużych Rodzin i kontynuowany jako ważne narzędzie regulacji wpływające na sytuację finansową rodziny.

2. Rodzinny bon mieszkaniowy – umożliwiający rodzinom zapewnienie podstawowej potrzeby posiadania własnego dachu nad głową. Statystyki wskazują, że najtrudniejsza sytuacja mieszkaniowa dotyka rodziny duże rodziny, w tym wielopokoleniowe, a szczególnie rodziny wysokowielodzietne, którym drastycznie obniża się zdolność kredytowa w kontekście zakupu bądź najmu mieszkania.

3. Emerytura rodzicielska – to forma docenienia wysiłków wychowawczych w okresie, gdy rodzice zakończą już aktywność zawodową. W tej propozycji emerytury rodziców byłyby uzależnione od dochodów osiąganych przez wychowane przez nich dzieci.

4. Maluch w Rodzinie – czyli poszerzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, uwzględniające potrzeby rodziców w kwestii wyboru formy opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

5. Sieć Centrów Rodzinnych – czyli miejsc wsparcia i rozwoju rodziny, dostępnych dla rodzin w ich miejscach zamieszkania. Projekt ten jest aktualnie realizowany w swojej początkowej fazie funkcjonowania w ponad 20 miastach i gminach w Polsce, gdzie inicjowane są tzw. Family Spoty. Specjalistyczne warsztaty, integracja i budowanie relacji rodzinnych są głównymi celami każdego Family Spotu.

6. Ochrona Rodzin Wysokowielodzietnych – mowa tu o szerokiej ochronie m.in. prawnej oraz wsparciu rodzin, które wychowują pięcioro i większą liczbę dzieci.

Do tych propozycji odnosili się w Grodzisku uczestnicy debaty społeczno-ekonomicznej pod tytułem „Wzmacnianie fundamentów silnego społeczeństwa – czyli o konstruktywnych rozwiązaniach dla rodzin”, a jej uważnymi i aktywnymi słuchaczami byli uczestnicy Zjazdu Dużych Rodzin, ale także przedstawiciele samorządów, a także media.

Minister rodziny Barbara Socha z przekonaniem odniosła się do projektu Family Spot – sieci miejsc wspierających różne etapy rodzicielstwa, realizowanego przez Związek Dużych Rodzin 3+. Podkreśliła konieczność wprowadzania i rozwijania prorodzinnych
i prodemograficznych inicjatyw lokalnych, widząc w nich szansę profesjonalnego wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu.

Minister Piotr Uściński podkreślił konieczność współpracy administracji rządowej z samorządami w kwestiach systemowych a także nowatorskich rozwiązań problemów mieszkaniowych, które wstrzymują decyzje młodego pokolenia o zakładaniu rodzin. Jego zdaniem z tej perspektywy bon mieszkaniowy wsparty poprzez przemyślaną strategię samorządową może okazać się „strzałem w dziesiątkę”.

Z kolei prezes ZUS Gertruda Uścińska odnosząc się do propozycji ZDR3+ dotyczącej emerytur rodzicielskich przypomniała o już istniejącym świadczeniu emerytalnym dla mam, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, podkreślając, że jego wprowadzenie było słuszne jako świadczenie społecznie sprawiedliwe.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński podzielił się refleksjami ze swojego wieloletniego doświadczenia jako włodarz gminy, która od dwóch dekad inwestuje przede wszystkim w rozwiązania prorodzinne. Pan Burmistrz potwierdził, że nie zwiodła go intuicja wyboru takiego właśnie kierunku rozwoju gminy, gdyż inwestowanie w rodzinę zaowocowało rozwojem gospodarki, edukacji, sportu i każdej innej dziedziny. Dzięki temu cała społeczność Grodziska Mazowieckiego korzysta z wypracowanego dobrostanu dynamicznie rozwijającej się gminy. Wskazał też na rozwiązania, które dziś rozpoznaje jako aktualne wyzwania polityki rodzinnej: po pierwsze – system wsparcia seniorów (domy opieki), po drugie – dofinansowanie świetlic gminnych w sołectwach w celu tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej, a po trzecie – zaoferowanie młodym ludziom mieszkań na wynajem na warunkach dostępności dostosowanej do realnych zarobków, szczególnie młodym pochodzącym z dużych rodzin.

Profesor Marek Kośny przekonywał, że wszystkie zaproponowane przez Związek rozwiązania obejmujące troską rodzinę – w dłuższej perspektywie będą miały wysoką stopę zwrotu zainwestowanych środków. Podkreślił także, że w dyskusji o rodzinie panuje jednogłośne spojrzenie na priorytety, potrzebna jest zatem kontynuacja tej dyskusji
i wypracowanie uwspólnionych rozwiązań szczegółowych.

Prowadzący debatę profesor Łukasz Hardt skonstatował, że dyskusje podczas Zjazdów Dużych Rodzin umożliwiają naświetlenie ważnych społecznie tematów w szerszej perspektywie i najczęściej doprowadzają do uwspólnienia wniosków oraz wdrażania konkretnych rozwiązań systemowych.

Przedstawione priorytety same w sobie są zaczynem, który ma przynieść konkretne pozytywne zmiany w życiu . O ile w obszarze Family Spotów już się to dziele, o tyle w pozostałych punktach będzie to wymagało jeszcze ustaleń i wypracowania regulacji systemowych, a także wsparcia przede wszystkim finansowego oraz nakładu sił. Nie pierwszy raz jednak Związek swoje pomysły skutecznie przenosi ze sfery marzeń do realnego świata.

Miejmy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter