Aby było nas jak najwięcej!


17 maja 2022 r.

X Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w Wadowicach, w których od kilku lat prężnie działa Koło ZDR3+. Poznajmy ich!

ZDR: Koło ZDR3+ działa w Wadowicach od 2015 roku. To już siedem lat. Jak się to zaczęło?

Początki jak zawsze były trudne. Śp. Witold Miarka rozpowszechniał informacje o Związku Dużych Rodzin na terenie naszej gminy. Kilkukrotnie zabiegał o zebranie odpowiedniej liczby rodzin, by koło na naszym terenie mogło zaistnieć. W końcu udało mu się to uczynić. Wadowickie Koło ZDR powstało w lutym 2015 roku i jego pierwszym przewodniczącym został właśnie Witold. Od tego czasu Koło działa na rzecz rodzin wielodzietnych gminy Wadowice i nie tylko. 

ZDR: Czym się zajmujecie na co dzień? 

Od samego początku staramy się działać na rzecz rodzin wielodzietnych, które chcemy zintegrować i lepiej poznać. W tym celu raz w miesiącu organizujemy różnego rodzaju wspólne spotkania, m. in. tematyczne warsztaty, spotkania dla rodzin, wspólne wyjścia (np. ogniska, spotkania na Groniu Jana Pawła II, gry i zabawy). Środowisko rodzin wielodzietnych w naszej gminie jest liczne i dosyć zróżnicowane pod różnymi względami, z tego powodu staramy się kreować pozytywny obraz wielodzietności, która w naszym społeczeństwie wciąż kojarzona jest z patologią.

ZDR: Jakie jeszcze inne aktywności podejmuje Koło?

Oprócz integracji i pracy na rzecz wizerunku rodzin wielodzietnych w naszej gminie również od samego początku Koło pragnie wspomóc najbardziej potrzebujące rodziny. W tym celu przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej cyklicznie rozprowadzamy żywność z programu FEAD. Na początku żywność była wydawana potrzebującym rodzinom, a obecnie wspieramy również osoby samotne. Działalność tę rozszerzyliśmy na potrzebujących z gminy Mucharz. 

Jako Koło staramy się pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych, np. śmierć jedynego żywiciela rodziny, pożar domu, itp. Organizujemy wtedy szybkie zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy, które przekazujemy zainteresowanym.

Kolejną ważną dla nas aktywnością jest współpraca z władzami Gminy. Staramy się być partnerem w realizacji zadań gminy dotyczących polityki prorodzinnej. Ostatnio poproszono nas o opinię na temat Strategii Rozwoju Gminy Wadowice. 

Cały czas pozostajemy w kontakcie z władzami Oddziału Małopolskiego ZDR. Spotykamy się co jakiś czas i omawiamy najpilniejsze sprawy.

ZDR: Czy macie jako Koło ZDR3+ jakieś marzenia albo plany, które chcielibyście zrealizować, np. za jakiś czas, albo jak będą fundusze? 

Największym naszym marzeniem jest by jak najwięcej rodzin wielodzietnych chciało aktywnie uczestniczyć w życiu naszego Koła.  

ZDR: W Wadowicach odbywa się jubileuszowy X Zjazd Dużych Rodzin. To duże wyróżnienie dla Was i dla Miasta. Jak się czujecie jako gospodarze? 

Jesteśmy świadomi jakie to wyzwanie, ale jednocześnie szansa dla naszego Koła. Cieszymy się bardzo, że Zjazd odbędzie się u nas. Wadowiczanie będą mogli zobaczyć, że duże rodziny są piękne. 

ZDR: Czego mogą spodziewać się rodziny, które przyjadą do Wadowic?

Organizacja Zjazdu w Wadowicach to dobra inicjatywa. Na pewno wszystkie odwiedzające nas rodziny będą miały okazję doświadczyć życzliwości i gościnności Wadowiczan. Chętni będą mogli podążyć śladami św. Jana Pawła II, poznać jego małą ojczyznę. Wadowice usytuowane są w dolinie rzeki Skawy, otoczone pięknymi Beskidami. Tych, którzy będą mieli ochotę i trochę czasu zachęcamy do pieszych wędrówek i nasycenia pięknem otaczającej nas przyrody.  

ZDR: Macie biuro? Jak do Was można trafić?

Tak, mamy biuro. Dzięki życzliwości Gminy Wadowice mamy własny lokal, miejsce gdzie możemy się spotykać. Nasze biuro znajduje się na os. XX-lecia w bloku nr 1, usytuowane jest blisko dworca PKS i PKP. Pełnimy dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach popołudniowych. W nagłych sytuacjach można się z nami kontaktować telefonicznie lub meilowo. Można nas również „śledzić” poprzez stronę https://wadowickiekolozdr3plus.weebly.com/ oraz Facebooka https://www.facebook.com/Zdr3plusWadowice

A jeśli ktoś się boi…?

Nie ma się czego bać! Jesteśmy otwarci na nowe osoby i nowe rodziny. Bardzo chętnie się spotkamy. Zapraszamy do biura albo na warsztaty, albo na spotkanie przy kawie. Można się z nami skontaktować także telefonicznie albo mailowo. 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter