List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów X Zjazdu Dużych Rodzin


2 lipca 2022 r.

Warszawa, 2 lipca 2022 roku

 

Organizatorzy i Uczestnicy

X Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 

w Wadowicach

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich zgromadzonych na X Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin. Z okazji jubileuszu gratulacje i słowa uznania kierujemy do inicjatorów: Związku dużych Rodzin „Trzy Plus", który jednocześnie świętuje 15-lecie działalności. Bardzo się cieszymy, że obecne wyjątkowe spotkanie odbywa się właśnie w Wadowicach - rodzinnym mieście św. Jana Pawła II, w którego niezwykłym pontyfikacie i papieskim nauczaniu sprawy rodziny, macierzyństwa i ojcostwa zajmowały ogromnie ważne miejsce. 

Chcemy wyrazić głęboki szacunek i wdzięczność dla wszystkich rodzin wielodzietnych w Polsce. Jesteśmy pełni najwyższego podziwu dla Państwa wysiłku wychowawczego. Gorąco dziękujemy Państwu za codzienny rodzicielski trud, za każde poświęcenie i za wspólne pokonywanie trudności, których nie brak w życiu każdej rodziny. Dziękujemy za wspaniałe świadectwo i przykład, które dają Państwo, zarówno swoim dzieciom i krewnym, jak też wszystkim znajomym. 

Liczna rodzina to wielki dar i radość, ale zarazem olbrzymie wyzwanie. Wymaga częstego wybierania - pomiędzy różnymi domami dobra - tego co ważniejsze dla bliskich i co najlepiej służy wspólnocie domowej. Stawia przed koniecznością wyrzekania się własnej korzyści i wygody - z myślą o innych. Uczy altruizmu, wyrozumiałości, empatii i praktycznej miłości bliźniego. Ćwiczy też siłę charakteru, dzięki czemu staje się doskonałą szkołą współpracy wśród i dla bliźnich, przygotowując młodzież do dojrzałego uczestnictwa w społeczności i życiu publicznym. Stąd rodzina jest też zawsze objęta troską władz państwowych. 

Na mocy Konstytucji rodzina „znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. W tej perspektywie wysoce niepokojące są procesy demograficzne, zachodzące od szeregu lat w naszym kraju. Starzenie się społeczeństwa i pogłębiający się brak zastępowalności pokoleń wymagają skuteczniejszej niż dotąd aktywności rządzących. Dlatego przed tygodniem przy urzędzie prezydenckim w ramach Narodowej Rady Rozwoju została powołana Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. Cieszymy się, że nie zabraknie w niej także Państwa głosu. Liczymy na to, że Rada stare się miejscem refleksji i wypracowania rozwiązań, dobrze odpowiadających na potrzeby rodzin i sprzyjających wzrostowi dzietności Polaków. 

Raz jeszcze gratulując Państwu podwójnego jubileuszu, z serca życzymy wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i dużo, dużo szczęścia w życiu rodzinnym. 

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Agata Kornhauser-Duda

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter