Zapis audio z panelu społeczno-ekonomicznego w czasie X Zjazdu Dużych Rodzin


2 lipca 2022 r.

W sobotę, 2 lipca 2022 r., w Wadowickim Centrum Kultury w ramach X Zjazdu Dużych Rodzin odbył się panel społeczno-ekonomiczny pt. Polityka rodzinna - co udało się osiągnąć i co dalej?” z udziałem Minister Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, przewodniczącego Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP prof. Andrzeja Waśko, eksperta Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” prof. Marka Kośnego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego. Dyskusję poprowadził prof. Łukasz Hardt z Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Jaka jest wizja długookresowa podatku dochodowego, który widziałby rodzinę i traktował ja w sposób równy? 

Wypowiedź Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

 

Jaka jest docelowa polityka prorodzinna dla Polski?

Wypowiedź Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka

Jakie są kolejne działania w zakresie polityki rodzinnej?

Wypowiedź prof. Andrzeja Waśko przewodniczącego Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP

 

Koncepcja ilorazu podatkowego.

Wypowiedź eksperta Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” prof. Marka Kośnego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Jaka jest przyszłość polityki prorodzinnej z punktu widzenia samorządowca?

Wypowiedź Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter